Kursevi - Rad sa odraslima

Gde i kako se izvodi nastava?

Kursevi za odrasle organizovani su na sledeći način:

 1. Grupna nastava (4- 8 polaznika u grupi)
 2. Grupna nastava (3 polaznika u grupi)
  • Napomena: Cena kursa se menja shodno broju polaznika po grupi. Ukoliko grupa broji tri polaznika, cena je malo veća u odnosu na grupu sa četiri i više polaznika.
 3. Semi- individualna nastava (2 polaznika u grupi)
 4. Individualna nastava
  • Napomena: Polaznici škole stranih jezika Studio Ability sve kurseve mogu platiti u mesečnim ratama osim u slučaju pripremne nastave za polaganje TOEFL ispita, kao i kursa srpskog jezika za strane državljane gde se kurs plaća po održanom času.
 • U cenu je uračunato polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.
 • Testiranje znanja stranog jezika je besplatno. Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđuje se nivo znanja ispitanika.
 • Napomena: Testiranje možete obaviti samostalno, na našem sajtu i poslati nam rezultate na mejl ukoliko iz nekog razloga ne možete doći u školu. Mi ćemo pregledati test i obavestiti vas o rezultatima testiranja. Samo pratite link UPIS/placement tests. Takođe, možete ostaviti i podatke ako se želite odmah upisati i mi ćemo vas kontaktirati radi dogovora.

Nastava se izvodi na sledeći način:

 • dva puta nedeljno po 90 minuta (dva školska časa) u vidu grupne nastave.
 • dva (i više) puta nedeljno po 90 minuta, u zavisnosti od dogovora sa predavačem, u vidu semi-individualne nastave.
 • dva (i više) puta nedeljno po 90 minuta, u zavisnosti od dogovora sa predavačem, u vidu individualne nastave.
 • Kurs stranog jezika, koji se održava kao grupna nastava, sadrži 30 dolazaka u trajanu od 90 minuta (60 školskih časova) u okviru jednog kursa. Za jedan takav kurs predviđen je vremenski period od 15 nedelja.
 • Semi-individualna i individualna nastava sadrži 21 dolazak u trajanju od 90 minuta (42 časa) u okviru jednog kursa. Za jedan takav kurs (ukoliko se nastava odvija dva puta nedeljno po 90 minuta) predviđen je vremenski period od 11 nedelja.

Postoji mogućnost organizovanja kurseva u večernjim satima, posle 20h.
Kurs uključuje 30 dvočasa (u trajanju od 90min.) i završni ispit, koji se sastoji iz dva dela- pismenog i usmenog.
Studio Ability izlazi u susret individualnim potrebama polaznika kursa, pa se i u ovom slučaju nastava može odvijati bržim tempom, te je i vreme trajanja kursa kraće.
Kada su firme u pitanju, nastava se može odvijati u prostorijama firme ili u našoj školi. Mesto održavanja kursa definiše odgovorno lice firme koja je angažovala školu.

Kontaktirajte nas

Adresa:
Stara železnička kolonija 2/1,
Niš, Srbija

info@ability.rs

Tel:
+381 18 593 553
+381 63 85 79 719

PRIKAŽI NA MAPI