Kursevi - Zabavište

 • ENGLESKO ZABAVIŠTE je organizovano u vidu raznih sekcija gde podstičemo dečiju kreativnost i maštu, negujemo dečiju individualnost i poštujemo dečija prava.
 • Razvoj predškolske dece omogućuje unapređivanje života deteta u celini kroz izražavanje, ostvarivanje i razvijanje individualnih potreba deteta. Svako dete ima pravo na celokupan razvoj prema njegovim sposobnostima, individualnim potrebama i interesima.
 • Želja dece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika javlja se zbog sve veće informatizacije, kao i učenja engleskog jezika od prvog razreda osnovne škole. Iz toga proizilazi potreba za učenjem engleskog jezika kroz različite igre i aktivnosti.
 • Rad sa decom će u potpunosti biti u skladu s detetovim razvojnim mogućnostima i potrebama, uz uvažavanje principa postupnosti i sistematičnosti, dok će se celokupan razvoj deteta podsticati kroz oblikovanje materijalne sredine, primerene sadržaje, metode i oblike rada.

METODE RADA

Naš kurs engleskog jezika osmišljen je tako da, uz najnovije metode nastave engleskog jezika, kao što su: metoda demonstracije, metoda razgovora, metoda repeticije, igra (spontana, stvaralačka, didaktička), metoda interaktivnog učenja, metoda praktičnih radova a sve one podrazumevaju obilje pratećeg nastavnog materijala, razvija kod deteta samopoštovanje i socijalne veštine. Pošto je svako dete individua, smatramo da možemo pomoći da se razvije u sveobuhvatnu ličnost- emotivno, intelektualno, socijalno i u skladu sa njegovim sopstvenim potrebama.

PREDAVAČI

Razvijanje senzibilnosti za strani jezik utiče na čitav razvoj deteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Pažljivo odabrani profesori sa engleskog govornog područja, kao i sa višegodišnjim iskustvom u radu s predškolskom decom, kroz različite poznate metode i situacijske pristupe će podsticati decu na aktivno učenje engleskog jezika i motivisati ih na sticanje novih znanja i veština.

Za sve su krivi:

 1. Vicki Stojiljković
 2. Marija Butković
 3. Dragana Dinić

NAŠ CILJ

Stvoriti adekvatne podsticaje i okruženje za celokupni razvoj deteta, posebno one kojima će se zadovoljiti detetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizovati kroz situacijski pristup rada s decom.

ŠTA ČINI ENGLESKO ZABAVIŠTE:

ENGLESKI JEZIK

 • Kurs engleskog jezika svakom detetu pruža novu i uzbudljivu mogućnost da istražuje i shvata svet, na svoj način i svojom brzinom, i da razvije osećaj za učenje. U toploj, prijateljskoj atmosferi, pružamo deci šansu da eksperimentišu, postavljaju pitanja koja će podstaći radoznalost, kreativnost i ekspresivnost.

MUZIKA I POKRET

 • Kurs obiluje pesmama, kreativnim muzičkim igricama i ritmičkim aktivnostima. Muzički doživljaj će kod deteta razviti ritam, poboljšati pamćenje, vizuelne i jezičke sposobnosti, kao i ljubav prema muzici.

LIKOVNA UMETNOST

 • U toku boravka u engleskom zabavištu deca istražuju umetničke materijale i eksperimentišu sa oblicima i bojama a sve sa ciljem razvoja kreativnosti.

DRAMSKA SEKCIJA

 • Kroz dramski kutak razvijamo kod dece interesovanje za anglosaksonsku kulturu, kao i jezičke sposobnosti stavljajući akcenat na intonaciju engleske rečenice i ritam engleskog jezika.

UPOZNAVANJE OKOLINE

 • Deca otkrivaju svet oko sebe, razvijaju interesovanje za pojave koje se dešavaju oko njih i formiraju osnovna znanja o drugim zemljama i kulturama i različitim oblicima socijalnih odnosa.

VREME ZA PRIČE (KREATIVNA NARACIJA)

 • Kurs je baziran na usmenoj reči i kreativnoj naraciji, a sve kroz priče u slici, flashcards, kratke dijaloge (chit chat routines) kao što su oni u kojima razmenjuju ideje i postavljaju pitanja jedni drugima a sve to podstiče razvoj jezičkih i društvenih veština.

BONTON

 • Deca se uče lepom ponašanju, kao i da dobro ponašanje nije samo poznavanje uobičajenih konvencija i pravila, nego i znak kulture i bogatstva svake ličnosti.

DEČIJE KULINARSTVO

 • Kroz dečije kulinarstvo, deca razvijaju osnove matematičkog mišljenja kao što je usvajanje relacija manje-više, lakše-teže...

TEMATSKE CELINE

 • Sve aktivnosti koje su vezane za boravak dece u engleskom zabavištu povezane su u nedeljne, zatim mesečne i godišnje tematske celine.
 • (ŽIVOTINJE, DELOVI TELA,..)

KREATIVNA RADIONICA

Reč stručnjaka ’ psihologa
Šta se 'pravi' u našim radionicama?
Kreativne radionice za decu prave prvenstveno dobru klimu i atmosferu za učenje, druženje, razmenu pozitivnih iskustava i dobro obavljanje razvojnih zadataka. Suštinu radionice možemo sagledati kroz nekoliko faza: IGRA ’ ISKUSTVO ’ SAZNANJE ’ razvoj sa znanjem. Takođe je bitno što su radionice grupni, neformalni rad sa decom gde se učenje odvija kroz igru i neformalne aktivnosti koje su najčešće potkrepljene svim vrstama čulnih informacija. Učenje engleskog jezika kroz kreativne radionice je veoma pristupačan način učenja jezika za predškolski uzrast dece. Prvo, zato što je igra za decu osnovni oblik usvajanja informacija iz spoljašnjeg sveta. Zatim, što se na tom uzrastu najbolje uči u grupi, i zato što kroz aktivno, kreativno učenje jezika stečeno znanje se najviše i najduže zadržava u pamćenju. Pozitivne emocije koje dolaze iz igrovnih aktivnosti prilikom učenja jezika na ovaj način, takođe potkrepljuju zadržavanje znanja. Dete se igra, uči engleski jezik, deli svoja iskustva sa drugom decom, kreativno je, zadovoljno, a što je najbolje od svega, uči da je učenje zabavno i izazovno. Možete li poželeti nešto lepše za svoje dete?

NAUKA ZA POČETNIKE

Tu su i dodatne aktivnosti kao:

 1. UPOZNAJTE SVOJ GRAD
 2. ODLAZAK U LUTKARSKO POZORIŠTE i još mnogo toga.

PLESNI STUDIO

Studio Ability ima u planu i organizovanje kursa plesa ukoliko to uslovi budu dozvolili i ako bude dovoljno zainteresovanih potencijalnih polaznika.

Kontaktirajte nas

Adresa:
Stara železnička kolonija 2/1,
Niš, Srbija

info@ability.rs

Tel:
+381 18 593 553
+381 63 85 79 719

PRIKAŽI NA MAPI